TalkingZone

Parth Siarad

Gwasanaeth cwnsela preifat ar-lein yw’r Parth Siarad. Mae am ddim i bobl ifanc rhwng 11-17.

Mae’r gwasanaeth ar-lein yn lle diogel a phreifat i siarad gyda chwnselydd neu i ddarganfod cymorth am bethau rydych yn poeni am.

Mae Cwnselwyr ar gael ar nosweithiau Iau rhwng 6pm-8pm yn unig ar hyn o bryd.

Os nad yw'r cwnselydd ar gael neu yn barod mewn sesiwn, rydych yn medru bwcio sesiwn trwy lenwi'r ffurflen atgyfeirio yma. Bydd y cwnselydd wedyn yn cysylltu gyda chio fewn 3 diwrnod gwaith i drefnu apwyntiad gyda chi neu i adael chi wybod pa mor hir bydd rhaid aros am benodiad.

Fideos hunan-gymorth

Cymorth

Cysylltiadau ac cymorth arall

Parth Siarad

Prifysgol De Cymru

Mae Prifysgol De Cymru yn elusen gofrestredig.

Rhif yr elusen 1140312