TalkingZone

Parth Siarad

Gwasanaeth cwnsela preifat ar-lein yw’r Parth Siarad. Mae am ddim i bobl ifanc rhwng 11-17.

Mae’r gwasanaeth ar-lein yn lle diogel a phreifat i siarad gyda chwnselydd neu i ddarganfod cymorth am bethau rydych yn poeni am.

Ar hyn o bryd, nid yw cynghorwyr ar gael ar nos Iau rhwng 6 pm a 8pm.

Fideos hunan-gymorth

Cymorth

Cysylltiadau ac cymorth arall

Parth Siarad

Prifysgol De Cymru

Mae Prifysgol De Cymru yn elusen gofrestredig.

Rhif yr elusen 1140312